Stichting bedrijf

12 Avril 1883

De oorsprong van ELECTRIC gaat terug tot 1883. Het was in die tijd dat de heer Béringer de distributie organiseerde van apparaten voor het ombouwen van gasverlichtingsinstallaties naar elektrische installaties.

Ontwikkeling van het bedrijf

May 14, 1898

Zijn opvolger, Césaire De Vos, bouwde het bedrijf uit. Zijn strategie was eenvoudig: buitenlandse bedrijven bezoeken om producten te vinden die in België op de markt kunnen worden gebracht. Philips-importeur aan het begin van de 20e eeuw, verminderde het bedrijf geleidelijk de import van elektrische apparatuur om zich te concentreren op de distributie van Belgische producten die begonnen op te komen, catalogus ter ondersteuning.

Oprichting van S.C ELECTRIC

1923

In 1923 ontstond S.C. ELECTRIC uit de fusie van 5 winkels.
De strategie van het bedrijf was om zijn verkooppunten in de buurt van stations te ontwikkelen om de ontvangst van goederen te vergemakkelijken.

ELECTRIC S.A

1928

In 1928 werd Electric een naamloze vennootschap en opende een fabriek voor tandwielen en mechanische onderdelen voor de industrie en de auto. Het importeert ook voor het eerst in België Klöckner Moeller-apparatuur (Duitsland) en Century-elektromotoren (Verenigde Staten).

ELECTRIC NIVELLES

2022

Van herstructureringen tot ontwikkelingen in de afgelopen decennia, van economische evolutie tot de elektriciteitsmarkt, Electric is voortdurend geëvolueerd en heeft nu 10 verkooppunten in België.
In 2022 opent Electric zijn nieuwe hoofdkantoor in Nijvel.

LICHTPUNT & ERM BY ELECTRIC

2022

Overname van twee verkooppunten in Merelbeke, Lichtpunt en ERM door Electric

L'éveil de l'électricité

In de tweede helft van de 19e eeuw wekt elektriciteit vele verwachtingen, illusies en angsten op. Een van de meest iconische uitvindingen van die tijd, de elektrische lamp, voldoet aan de wens voor gemakkelijk toegankelijke, eenvoudig te gebruiken en veilige verlichting.

L'invention de la lampe à incandescence par Thomas Edison

1879

En 1879, Thomas Edison crée la première lampe à incandescence dotée d'un filament en bambou sous vide, capable de fonctionner pendant environ trente heures. Edison ne s'arrête pas là et fonde plusieurs sociétés industrielles spécialisées dans la fabrication de lampes, moteurs électriques et réseaux urbains. Il déposera plus d'un millier de brevets tout au long de sa carrière.

L'éveil de l'électricité

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'électricité suscite de nombreux espoirs, illusions et craintes. Parmi les inventions les plus emblématiques de cette époque, la lampe électrique répond au désir d'une lumière facilement accessible, simple à utiliser et sécurisée.

L'éveil de l'électricité

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'électricité suscite de nombreux espoirs, illusions et craintes. Parmi les inventions les plus emblématiques de cette époque, la lampe électrique répond au désir d'une lumière facilement accessible, simple à utiliser et sécurisée.

Le premier tramway électrique

1885

En 1885, le premier tramway électrique est mis en service à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Cette avancée technologique marque une étape importante dans l'évolution des transports urbains.

Le premier transformateur de Lucien Gaulard

1884

En 1884, Lucien Gaulard présente le premier transformateur permettant d’élever la tension délivrée par un alternateur, ce qui facilite le transport de l’énergie électrique par des lignes haute tension. La même année, Nikola Tesla met au point le premier moteur à induction utilisant le courant alternatif.

HET CONTRACT TUSSEN PHILIPS EN ELECTRIC

1911

In 1911 wordt een groot contract getekend tussen Philips en Electric (Béringer & De Vos). Het huis Béringer & De Vos verbindt zich ertoe om tot eind 1912 65.000 metalen gloeilampen van Philips S.A. te kopen. Het is ook het jaar van de uitgave van de eerste 'Electric'-catalogi.

DE WERELDTENTOONSTELLING VAN BRUSSEL

1910

In 1910 vindt de Wereldtentoonstelling van Brussel plaats op het Solbosch. Deze tentoonstelling is een belangrijk evenement voor het bedrijf.

DE SAMENWERKING MET WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY

1909

In 1909 autoriseert de Westinghouse Electric Company de heren Béringer & De Vos, hun agenten in België en Nederland, om alle aangetekende zendingen te ontvangen die aan de Westinghouse Electric Company Limited zijn gericht, 18 Comédienstraat in Brussel. Deze erkenning markeert een keerpunt in de internationale uitbreiding van het bedrijf Electric.

DE GESCHIEDENIS VAN SUPERCONDUCTIVITEIT

1908

In 1908 ondertekent Césaire De Vos de huurovereenkomst voor de winkel aan de Comédienstraat in Brussel. In hetzelfde jaar ontdekt de Nederlandse natuurkundige Kamerlingh Onnes het proces van heliumvervloeiing, waarmee de geschiedenis van de supergeleiding begint.

HET VENNOOTSCHAP 'BÉRINGER EN DE VOS'

1907

In 1907 wordt Electric een vennootschap onder firma onder de naam 'Béringer en De Vos'. Césaire De Vos beheert het bedrijf alleen en is verantwoordelijk voor de sociale handtekening.

DE EERSTE ECHTE RADIO-UITZENDING

1906

In 1906 wordt de eerste echte radio-uitzending in de Verenigde Staten uitgezonden. Het is ook het jaar van de uitvinding van de eerste elektrische stofzuiger.

DE RELATIVITEITSTHEORIE VAN ALBERT EINSTEIN

1905

In 1905 ontwikkelt Albert Einstein de relativiteitstheorie en stelt hij de relatie tussen massa en energie vast, geformuleerd door de beroemde vergelijking E = mc².

HET CIRCUIT VAN DE ARDENNEN

1904

In 1904 sponsort Electric het Circuit van de Ardennen, de voorloper van de Grand Prix van België. Tussen 1902 en 1907 wordt het Circuit van de Ardennen drie keer gewonnen door Belgen.

DE EERSTE TWEETARIEF ELEKTRICITEITSMETER

1903

In 1903 produceert het bedrijf Landis en Gyr de eerste tweetarief elektriciteitsmeter. In hetzelfde jaar bouwt Henry Ford zijn eerste auto, hoewel hij pas in 1903 begint met de verkoop ervan.

DE UITVINDING VAN DE TELEGRAFOON

In 1902 vindt Valdemar Poulsen de telegrafoon uit, de voorloper van de bandrecorder.

De eerste trans-Atlantische radiosignalen

1901

In 1901 zendt Guglielmo Marconi de eerste trans-Atlantische radiosignalen van Poldhu (Cornwall) naar Saint-Thomas (Newfoundland).

De synchronisatie van de grammofoon en de filmprojector

1900

Rond de eeuwwisseling is Peugeot al een vooraanstaande fabrikant. Zijn catalogus bevat 15 modellen van 2 tot 12 zitplaatsen en hij adverteert hiermee in lokale kranten. In 1900 lost Léon Gaumont het synchronisatieprobleem tussen de grammofoon en de filmprojector op, waardoor de opkomst van de geluidsfilm mogelijk wordt.

De eerste transkanaal radiolink

1899

In 1899 wordt de eerste transkanaal radiolink tot stand gebracht, wat de weg vrijmaakt voor een nieuw tijdperk van draadloze communicatie. Aan het begin van de 20e eeuw is elektrische energie een belangrijke kracht geworden. Ze verlicht feesten, tentoonstellingen en interieurs. Ze is klaar om de wereld te veroveren. Hoewel ze te maken blijft krijgen met geduchte concurrenten, kijkt ze vol vertrouwen naar de toekomst die lijkt zonder grenzen te zijn.

Développement sociétéOntwikkeling van de onderneming Electric

May 14, 1898

Zijn opvolger, Césaire De Vos, breidde het bedrijf uit. Zijn strategie was eenvoudig: buitenlandse bedrijven bezoeken om producten te vinden die in België op de markt konden worden gebracht. Als importeur van Philips aan het begin van de 20e eeuw, verminderde het bedrijf geleidelijk de import van elektrisch materiaal om zich te concentreren op de distributie van Belgische producten die toen begonnen op te komen, ondersteund door catalogi. In 1898 opende de eerste radiofabriek in Chelmsford, Engeland. Dit markeert het begin van de draadloze telegrafie, die uitgebreid werd geïllustreerd in de catalogi van Electric uit die tijd.

De uitvinding van de kathodestraalbuis

1897

In 1897 vindt Ferdinand Braun de kathodestraalbuis uit, een essentiële ontdekking voor de toekomstige ontwikkeling van de televisie.

De eerste moderne Olympische Spelen

1896

En 1896, les premiers Jeux Olympiques modernes rassemblent 13 pays à Athènes. Cette année-là, les entreprises électriques commencent à installer les premiers compteurs à tarif unique chez leurs clients.

De ontdekking van röntgenstralen door Wilhelm Röntgen

1895

In 1895 ontdekt de Duitse natuurkundige Wilhelm Röntgen mysterieuze stralen die hij röntgenstralen noemt. Hij maakt de eerste röntgenfoto, wat veel belangstelling wekt onder artsen. Electric begint vervolgens met de verkoop van röntgenbuizen. Ook in dat jaar creëert Thomas Edison de eerste fluorescentielamp uit een röntgenbuis.

De Art Nouveau verovert Europa

1894

In 1894 begint de Art Nouveau-stijl de Europese steden te veroveren. Deze artistieke beweging zal later de omslagpagina's van de catalogi van Electric beïnvloeden. Césaire De Vos, op 14-jarige leeftijd, begint lampenkappen voor elektrische verlichting te verkopen.

Le congrès des électriciens à Chicago

1893

In 1893, tijdens het congres van elektriciens in Chicago, worden de meeteenheden die zijn goedgekeurd tijdens de congressen van 1881 en 1889 bevestigd en verduidelijkt. Het is ook het jaar van de opkomst van de eerste huishoudelijke apparaten zoals het strijkijzer, de elektrische waterkoker, de elektrische oven en de elektrische radiator, die de vooruitgang van de industrie aantonen.

De transformatie van de Edison General Electric Company

1892

In 1892 wordt de Edison General Electric eenvoudigweg General Electric, een bedrijf dat een cruciale rol zal spelen in de geschiedenis van de elektriciteit.

De oprichting van het bedrijf Philips

1891

In 1891 richten de broers Gérard en Anton Philips het bedrijf Philips op in Eindhoven, Nederland, voor de productie van elektrische lampen. De beginperiode is moeilijk, maar in april 1892 ontvangen ze hun eerste bestelling van een kaasfabriek in Gouda. In hun tweede jaar produceert Philips 11.000 lampen, en Electric wordt de officiële importeur van Philips-lampen in België.

De elektrische metrolocomotief

1890

In 1890 komt de eerste elektrische metrolocomotief in dienst in Londen, waarmee een nieuw tijdperk voor het openbaar vervoer in grote steden wordt ingeluid.

De Eiffeltoren en de Edison General Electric Company

1889

In 1889 wordt de bouw van de toren ontworpen door Gustave Eiffel voor de Wereldtentoonstelling voltooid, waarmee het de hoogste structuur ter wereld wordt, met een hoogte van 324 meter. De Edison Electric Light Company wordt de Edison General Electric Company. Op het internationale congres van elektriciens in Parijs worden de joule en de watt bevestigd als eenheden van energie en vermogen, en wordt de kilowatt gekozen als eenheid voor de meting van het vermogen van elektromotoren.

De samenwerking met Nikola Tesla

1888

In 1888, Nikola Tesla, in dienst van Thomas Edison, ontwerpt het eerste operationele systeem voor de opwekking en transmissie van wisselstroom voor elektriciteitsnetwerken. Maar Edison was een fervent voorstander van gelijkstroom. Tesla neemt daarom ontslag en verkoopt de rechten op zijn uitvindingen aan Georges Westinghouse, met wie Electric later zal samenwerken.

De uitvinding van de droge batterij door W. Hellesen

1887

In 1887 slaagt W. Hellesen erin om de eerste effectieve droge batterij ter wereld te bouwen, een nieuwe energiebron die onmiddellijk succes kent. Electric produceert snel zijn eigen versie van de droge batterij.

De oprichting van de Westinghouse Electric Corporation

1886

Georges Westinghouse, een Amerikaanse uitvinder en industrieel, richt in 1886 de Westinghouse Electric Corporation op. Het jaar daarop realiseert hij het eerste wisselstroomnetwerk voor verlichting in Buffalo.

De eerste elektrische tram

1885

In 1885 wordt de eerste elektrische tram in gebruik genomen in Sarajevo, Bosnië-Herzegovina. Deze technologische vooruitgang markeert een belangrijke stap in de evolutie van stedelijk transport.

De eerste transformator van Lucien Gaulard

1884

In 1884 presenteert Lucien Gaulard de eerste transformator die het mogelijk maakt de spanning van een alternator te verhogen, wat het transport van elektrische energie via hoogspanningslijnen vergemakkelijkt. In hetzelfde jaar ontwikkelt Nikola Tesla de eerste inductiemotor die wisselstroom gebruikt.

Oprichting van Electric

1883

De oorsprong van ELECTRIC gaat terug tot 1883. In die tijd organiseerde de heer Béringer de distributie van apparaten voor de ombouw van gasverlichtingsinstallaties naar elektrische installaties.

De eerste elektrische fabrieken

1882

In 1882 verkrijgt Lewis Howard Latimer een patent voor zijn procédé voor het vervaardigen van koolstofdraden. In hetzelfde jaar opent de Edison Electric Light Company de eerste elektrische fabrieken die gelijkstroom produceren in Londen en New York, waarmee het begin van de grootschalige elektriciteitsdistributie wordt gemarkeerd.

De eerste Internationale Elektriciteitsbeurs

1881

In 1881 verwelkomt Parijs de eerste Internationale Elektriciteitsbeurs. Bezoekers ontdekken er revolutionaire innovaties zoals de dynamo van Zénobe Gramme, de gloeilampen van Thomas Edison, de elektrische tram van Werner von Siemens en de telefoon van Alexander Graham Bell. Tijdens deze beurs worden ook de elektrische meeteenheden zoals de ohm, volt, ampère, coulomb en farad vastgelegd door het internationaal congres van elektriciens.

De uitvinding van de gloeilamp door Thomas Edison

1879

In 1879 creëerde Thomas Edison de eerste gloeilamp met een bamboe filament in vacuüm, die ongeveer dertig uur kon werken. Edison stopte daar niet en richtte meerdere industriële bedrijven op, gespecialiseerd in de productie van lampen, elektromotoren en stedelijke netwerken. Gedurende zijn carrière diende hij meer dan duizend patenten in.

Het ontwaken van elektriciteit

In de tweede helft van de 19e eeuw wekt elektriciteit vele verwachtingen, illusies en angsten op. Een van de meest iconische uitvindingen van die tijd, de elektrische lamp, voldoet aan de wens voor gemakkelijk toegankelijke, eenvoudig te gebruiken en veilige verlichting.